image feature

For every copy sold, we will donate 50 thousand VND to Ba Chieu Home for girls to assist with their education and development.

ORDER BOOK NOW

01 INFORMATION
02 BANK TRANSFER INFORMATION
03 COMPLETE
Please fill in all fields with correct format.
STEP 2: PAYMENT

BANK TRANSFER INFORMATION

Bank
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) – Ben Thanh Branch
Account number: 192942632

ADDRESS

Bang An Communication - Marketing Co., Ltd
Address: 5A Phan Ke Binh, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Customers please transfer according to the content:
Full Name - Order Code - Phone Number

STEP 3: COMPLETE

Congratulations You have successfully registered to order the book
“IN THE LAND OF RESILIENCE” by author Wayne Besant

On behalf of the children and the author
thank you for your donation to Ba Chieu Home.

Books will be delivered to you soon.

01 ĐIỀN THÔNG TIN
02 THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
03 CHUYỂN KHOẢN
Bạn vui lòng điền đủ các trường và đúng định dạng phone, email
BƯỚC 2: CHUYỂN KHOẢN

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Vietcombank
103847595579

THÔNG TIN MOMO

123456789
123456789

BƯỚC 3: HOÀN THÀNH

Chúc mừng Bạn đã đăng ký thành công đặt cuốn sách
“Trên Mảnh Đất Kiên Cường” của tác giả W.B

Thay mặt các bạn nhỏ và tác giả
gửi lời cảm ơn bạn đã quyên góp cho quỹ từ thiện

Sách sẽ được chuyển tới bạn sớm thôi.

Chúc mừng bạn ĐÃ HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ ĐẶT SÁCH
"TRÊN MẢNH ĐẤT KIÊN CƯỜNG" CỦA TÁC GIẢ W.B
Congratulations you have successfully registered to order
the book "IN THE LAND OF RESILIENCE" by author W.B
THANK YOU Thay mặt các bạn nhỏ và tác giả gửi
lời cảm ơn bạn đã quyên góp cho quỹ từ thiện
Sách sẽ được chuyển tới bạn sớm thôi.
On behalf of the children and the author
thank you for your donation for charity
Books will be delivered to you soon.
THÔNG TIN THANH TOÁN
Đặt sách
English